8/9/10

El projecte "Salvando el nido" consisteix en crear un espai pels joves on se'ls hi pugui donar opcions laborals a través de cursos de capacitació per tal que trobin sortides que no siguin nocives per a la comunitat i ells mateixos. Aquest projecte també inclou atenció psicosocial, atenció a mares i pares joves, així com un centre ambulatori d'ajut a addictes i a nois i noies del carrer.


El mètode a seguir es basa en la tríada “pensament – sentiment – conducta” de la teràpia cognitiva conductual per aconseguir desmuntar creences errònies que provoquen conductes inadequades alhora que es proveeix d’una millora en les condicions de l’entorn.
Aquesta iniciativa s'està duent a terme al barri de Boris Vega, a Nicaragua, caracteritzat per una gran inflació, un alt índex de població aturada, inseguretat ciutadana i un elevat índex de consum de drogues entre els adolescents.