31/1/14

Assemblea general de socis i sòcies.
Benvolguts i Benvolgudes socis i sòcies,

us convoquem a l’assemblea general de socis de 2014, com és preceptiu en els nostres estatuts i en la llei d’entitats de 2008. 

Data: Diumenge  23 de febrer de 2014
Lloc: Ronda Bellavista, 43
Convocatòria: 11 hores 

ORDRE DEL DIA


1- Acceptació per l'Assemblea del nou ordre del dia.


2- Lectura i aprovació de l'acta anterior.


3- Informe anual d'activitats del 2013


4- Altes i Baixes de socis.


5- Estat de comptes i pressupost per el 2014.


6- Informe d’activitats pels diferents responsables de Teatre, Cultura i Solidaritat.


7- Nomenaments als llocs vacants de la Junta Directiva.


8- Precs i preguntes.


Us hi esperem!