4/6/17

El col·lectiu de teatre EPMA assaja "Negrori de Ginebra"

De Maria Antònia Oliver.

Tots els dimecres, a la seu de la Ronda Bellavista preparen l'estrena de l'obra.Preveuen estrenar la mateixa després de l'estiu.